+31 174 446 683 info@hortitrade.com

Disclaimer

Zastrzeżenie dotyczące dshortitrade.com

DS Hortitrade (Izba Handlowa: 2717 6097), dalej DS Hortitrade, niniejszym przyznaje Państwu dostęp do dshortitrade.com (‘Strona internetowa’) i zachęca do zakupów produktów z naszej oferty.

*DS Hortitrade*zastrzega sobie niniejszym prawo do modyfikowania zawartości tej Strony internetowej lub usuwania jakichkolwiek jej komponentów bez uprzedzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

*DS Hortitrade*podejmuje wszelkie starania zmierzające do stałego aktualizowania zawartości Strony internetowej i/lub możliwie częstego jej uzupełniania. Jednakże, pomimo dołożenia wszelkich starań, może się zdarzyć, ze Strona internetowa będzie nieaktualna i/lub niekompletna.

Materiały udostępnione na Stronie internetowej nie są objęte żadną gwarancją ani deklaracją dokładności. Materiały informacyjne mogą być zmienione w dowolnej chwili bez powiadomienia ze strony DS Hortitrade.

Wszelkie ceny podane na Stronie internetowej mogą być błędne, na skutek omyłki w druku czy programowaniu. DS Hortitrade nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich błędów. Żadna umowa opierająca się na takich błędnych cenach nie może być zawarta.

DS Hortitrade nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za zawarte na Stronie internetowej hiperłącza prowadzące do stron internetowych lub usług świadczonych przez strony trzecie.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do materiałów informacyjnych pozostają własnością DS Hortitrade.

Kopiowanie, rozprowadzanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych materiałów informacyjnych bez pisemnego pozwolenia DS Hortitrade jest zabronione, chyba że odnośne przepisy obowiązującego prawa twierdzą inaczej (jak np. prawo do cytowania), o ile w określonych materiałach informacyjnych nie stwierdzono inaczej.

Różne

Zastrzeżenie powyższe może co jakiś czas ulec zmianie.