+31 174 446 683 info@hortitrade.com

Disclaimer

Declinarea răspunderii pentru dshortitrade.com

DS Hortitrade (Camera de Comerţ: 2717 6097), în continuare DS Hortitrade, vă acordă prin prezenta accesul la dshortitrade.com („Site-ul web”) şi vă invită să efectuaţi achiziţii din gama de produse ofertată.

DS Hortitrade îşi rezervă prin prezenta dreptul de a aduce modificări conţinutului acestui site web sau de a şterge oricare din componentele acestuia în orice moment, fără înştiinţare prealabilă.

Răspundere limitată

DS Hortitrade depune toate eforturile pentru a menţine la zi conţinutul site-ului web şi/sau pentru a-l completa cât mai des posibil. În pofida acestei griji şi atenţii, conţinutul site-ului web este posibil să fie incomplet şi/sau inexact.

Materialele puse la dispoziţie pe site-ul web sunt furnizate fără nicio garanţie sau pretenţie de corectitudine. Aceste materiale de comunicare pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă din partea DS Hortitrade.

Mai precis, toate preţurile de pe site-ul web fac obiectul erorilor de dactilografiere şi programare. DS Hortitrade nu poate fi trasă la răspundere pentru consecinţele unor astfel de erori. Nu se pot încheia acorduri pe baza acestor erori.

DS Hortitrade nu poate fi niciodată răspunzătoare pentru hiperlinkurile către site-urile web sau serviciile unor terţe părţi incluse pe site-ul său web.

Drepturi de autor

Toate drepturile de proprietate intelectuală care vizează materialele de comunicare sunt deţinute de DS Hortitrade.

Copierea, distribuirea şi orice altă utilizare a acestor materiale de comunicare fără permisiunea scrisă a DS Hortitrade nu este îngăduită, cu excepţia şi doar în măsura în care se precizează altfel în legislaţia obligatorie (cum ar fi dreptul de a cita), exceptând cazul în care se indică altfel pentru anumite materiale de comunicare.

Diverse

Prezenta declinare a răspunderii poate fi modificată periodic