+31 174 446 683 [email protected]

Disclaimer

Disclaimer

DS Hortitrade (Kamer van Koophandel: 2717 6097), hierna te noemen DS Hortitrade, verleent u hierbij toegang tot dshortitrade.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

DS Hortitrade behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

DS Hortitrade spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en machines kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DS Hortitrade.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DS Hortitrade nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de communicatie materialen liggen bij DS Hortitrade.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze communicatie materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DS Hortitrade, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke communicatie materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.