+31 174 446 683 [email protected]

Missie / Visie

Missie

DS Hortitrade is een klantgerichte en internationale expert in het leveren en installeren van nieuwe en gebruikte tuinbouwmachines en -materialen. DS Hortitrade maakt hergebruik van tuinbouwmachines en –materialen mogelijk en draagt daarmee bij aan een leefbare omgeving. DS Hortitrade blijft continue streven om klanten totaaloplossingen te bieden tegen scherpe prijzen, zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit en kwaliteit. Dit doet zij vanuit een integere en transparante werkwijze zowel regionaal als internationaal.

Visie

DS Hortitrade wil niet de grootste, maar de beste zijn binnen haar branche. Dit wil zij bereiken door stap voor stap te groeien en hoogwaardige materialen en diensten te leveren. DS Hortitrade wil de verwachtingen van haar klanten overtreffen in termen van kwaliteit, service en betrouwbaarheid. DS Hortitrade is een familiebedrijf waar veel waarde wordt gehecht aan een persoonlijke en goede relatie met klant en werknemer. Om dit te realiseren wordt er gewerkt met gedreven personeel die professioneel in gaan op elke vraag van hun klanten.

Strategie

DS Hortitrade streeft een beheerste groei na, zowel autonoom als door acquisities. Het beleid is gericht op een voortdurende verbetering van haar mondiale concurrentiepositie, door te willen voldoen aan de wereldwijde vraag naar tuinbouwmachines en -materialen. De analyse en besparing van kosten is daarbij essentieel, evenals een hoog kwaliteitsniveau. Investeringen zijn daarom afgestemd op vernieuwing en verbetering van het assortiment. De basis van de onderneming wordt gevormd door de medewerkers. DS Hortitrade vindt het essentieel de kwaliteit van hun mensen te waarborgen en waar mogelijk te versterken.